Kallelse till Årsmöte 2020 och släpp av META 2020

2020-05-13

Kallelse till Årsmöte 2020 och släpp av META 2020

Snart är det dags för föreningens årsmöte och släpp av META 2020! Har du inte redan gjort det är det alltså dags att förnya medlemskapet för 2020.

Jubileumsåret 2019 är till ända och ingen hade nog kunnat ana hur annorlunda allt skulle bli till våren 2020. Men.... misströsta inte.....ett nytt och fullspäckat nummer av META dimper snart ned i brevlådan!

META 2020 släpps traditionsenligt i anslutning till årsmötet, som även om det inte är helt traditionsenligt, kommer att hållas digitalt via Zoom, fredag den 12/6 kl 15:00. Alla som fått länken (maila ordförande) kommer att kunna logga in på mötet och inga särskilda programvaror behöver hämtas eller laddas ned.

Då vi nu inför en förbättrad prenumerationshantering via tidskriftsdistributören Eddy.se behöver ni som inte redan gjort det förnya ert medlemskap och uppdatera kontaktuppgifterna via formuläret på www.histark.se. Detta för att kunna rösta vid mötet och få tidskriften hemskickad. Medlemskapet gäller per kalenderår.

Kallelse till årsmöte i Historiskarkeologisk förening 2020.

Datum: 12/6 2020 Kl 15:00

Plats: Internet, via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66446942689

Den som vill nominera sig själv eller andra till föreningens styrelse kan innan den 31/5 göra det till valberedningen till:

emma.maltin@ark.su.se eller jimmy.karlqvist@dalarnasmuseum.se

Den som vill ta upp någon särskild fråga till diskussion på årsmötet kan med fördel maila den till undertecknad via ordforande@histark.se

Dagordning

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av justerare och fastställande av röstlängd

§ 5 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

§ 6 Redogörelse för Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och ekonomi från 2019-05-31- 2020-05-31

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för Historiskarkeologisk förenings styrelse för verksamhetsåret 2019/2020

§ 8 Val av styrelse för verksamhetsåret 2020/2021

§ 9 Val av revisor

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Redogörelse för Historisk arkeologiska föreningens planerade verksamhet 2020/2021 och utgivning av META – Historisk arkeologisk tidskrift 2021

§ 12 Datum för nytt ordinarie årsmöte 2021

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötets avslutande

Alla medlemmar välkomna!

Styrelsen i Historiskarkeologisk förening via Joakim Kjellberg, ordförande

META 2024