Nytt nummer av META, ny styrelse och ny redaktion

2022-07-21

Nytt nummer av META, ny styrelse och ny redaktion

Den 11 juni 2022 hade Historiskarkeologisk förening årsmöte. Detta skedde på Zoom med närvaro av styrelsen och andra medlemmar. Under årsmötet tillsattes en ny styrelse genom nyval och omval. Den nya styrelsen består av ordförande Markus Fjellström, vice ordförande Johan Runer och styrelseledamöter Veronica Forsblom Ljungdahl, Mathias Bäck, Lars Ersgård och Emelie Sunding.

Den nya styrelsen vill tacka tidigare ordförande Joakim Kjellberg för ett väl genomfört arbete för föreningen och med tidskriften. Ett arbete som han kommer att fortsätta under de två kommande åren som huvudredaktör för META tillsammans med Jonas Monié Nordin som biträdande redaktör.

Vi vill också passa på att önska alla medlemmar en fortsatt trevlig sommar!

/Styrelsen genom ordförande och vice ordförande

META 2024